JQ

מרכז שניידר - מצוינות רפואית

מרכז רפואי יחיד מסוגו בישראל ובמזרח התיכון, מספק תחת קורת גג אחת את כל שירותי הרפואה ברפואת ילדים.

התורמים שלנו

עמותת ילדים שלנו מבקשת להודות לכלל תומכיה ושותפיה שמאפשרים את העשייה הייחודית והחשובה.

הקהילה למען הילדים

מועדון זולו למען הילדים שלנו 2015.

עסקים למען הקהילה

תודה לכל התומכים והשותפים שבזכותם אנו ממשיכים לפעול למען שיפור רווחת הילדים.

התחדשנו בביט

ניתן להעביר לנו תרומה בביט.
עבור לתוכן העמוד