חברי ועד מנהל – עמותת ילדים שלנו

נשיאה מייסדת:

גב' הלן שניידר (ז"ל)


יו"ר בינלאומית:

 

גב' לין שניידר


יו"ר מייסדת:

 

גב' איריס לנגר 


ועד מנהל:

• מר אברהם סלה

• גב' אהובה טלמור

• גב' איריס לנגר

• גב' ג'ין יעקבזדי

• גב' דבי זינגר

• מר דורון מרקו

• גב' דליה כהן

• גב' חמדה צידון

• גב' מירי עזורי


פרקליטה:

עו"ד טל דנון שנהב


ועדת ביקורת:

• מר אריה זכריה, רו"ח

• מר יוסי שרייבר, רו"ח

• מר פיליפ ברוקס, רו"ח

 

עבור לתוכן העמוד